Chủ đề mới
Home / Đời sống / Cách làm một bản di chúc đầy đủ, chuẩn xác

Cách làm một bản di chúc đầy đủ, chuẩn xác

Luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng VPLS Giang Thanh; Đ/c: Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Luật sư Giang Hồng Thanh trả lời: 

Theo quy định tại Điều 641- Bộ luật Dân sự 2015 thì người lập di chúc tự mình lưu giữ, quản lý di chúc hoặc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về công chứng.

Về việc công bố di chúc, theo quy định tại Điều 647 – Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định, nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc. Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực.

Xin lưu ý với bác một việc, là khi lập di chúc nên công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, phường nơi bác sinh sống hoặc nếu không công chứng, chứng thực thì phải có người không liên quan đến tài sản thừa kế làm chứng. Mặc dù Bộ luật Dân sự vẫn coi di chúc miệng, di chúc không có người làm chứng là hợp lệ nếu đáp ứng một số điều kiện, song trên thực tế khi có tranh chấp xảy ra, việc chứng minh di chúc miệng, di chúc không có người làm chứng là di chúc hợp lệ rất khó khăn, dẫn đến tình trạng ý chí phân chia di sản của người để lại di chúc có thể sẽ không được công nhận.

Chẳng hạn như bác chỉ có di chúc viết tay không có người làm chứng. Nếu người khác cho rằng di chúc đó không phải do bác viết và cũng không còn bút tích nào khác của bác để lại thì sẽ rất khó chứng minh bản di chúc đó có phải của bác hay không.

Có thể bạn quan tâm

Jack và K-ICM hiện đang đứng đầu hạng mục Ngôi sao triển vọng

Từ những chàng thanh niên thích âm nhạc cuộc gặp định mệnh đã đưa Jack …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *