Chủ đề mới
Home / Đời sống / Hướng dẫn cách xếp lương cán bộ, công chức khi thay đổi công việc

Hướng dẫn cách xếp lương cán bộ, công chức khi thay đổi công việc

ảnh 1

Nội dung chính của Thông tư này là hướng dẫn xếp lương đối với giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp (gọi chung là người giữ chức danh quản lý tập đoàn, tổng công ty, công ty) được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật vào làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nếu thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Các trường hợp còn lại việc xếp lương sẽ được thực hiện như sau: 

Xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên cao cấp đối với người đã có thời gian xếp lương ở ngạch này hoặc người đáp ứng đủ một số điều kiện (các trường hợp cụ thể được hướng dẫn kỹ trong Thông tư).

Xếp lương ngạch chuyên viên chính hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên chính nếu đã có thời gian xếp lương ở ngạch này hoặc đáp ứng đủ một số điều kiện khác.

Các trường hợp còn lại được xếp lương ngạch chuyên viên hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên.

Thông tư 13/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05-12-2018.

Có thể bạn quan tâm

Jack và K-ICM hiện đang đứng đầu hạng mục Ngôi sao triển vọng

Từ những chàng thanh niên thích âm nhạc cuộc gặp định mệnh đã đưa Jack …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *