Chủ đề mới
Home / Đời sống / Thay đổi nhận thức, hành vi về tác hại thuốc lá qua tuyên truyền

Thay đổi nhận thức, hành vi về tác hại thuốc lá qua tuyên truyền

Để giảm thiểu những tác hại do thuốc lá gây ra với sức khỏe con người cũng như với xã hội, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào tháng 6-2012, có hiệu lực kể từ ngày 1-5-2013. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg về Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”, trong đó, nhấn mạnh các ban, bộ, ngành, địa phương phải coi công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có tính chất liên ngành.

Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ TT&TT mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các sản phẩm báo chí về nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, việc tuyên truyền cần phân tích bản chất gây nghiện, độc hại của thuốc lá; tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động, quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Các cơ quan báo chí cần kịp thời thông tin về các phong trào, chiến dịch, tấm gương, mô hình tốt, hoạt động hiệu quả để tạo hiệu ứng lan truyền tích cực, cổ vũ hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. 

Có thể bạn quan tâm

Jack và K-ICM hiện đang đứng đầu hạng mục Ngôi sao triển vọng

Từ những chàng thanh niên thích âm nhạc cuộc gặp định mệnh đã đưa Jack …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *